Algemene voorwaarden bdone

Algemene voorwaarden

Bdone B.V. hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden te allen tijde bijgevoegd en meegestuurd bij de offerte / aanbieding / samenwerkingsovereenkomst.

De voorwaarden zijn op verzoek digitaal op te vragen. Stuurt u hiervoor een bericht.

 

Disclaimer Website

Bdone B.V. (Kamer van Koophandel: 37136797), hierna te noemen Bdone, verleent u hierbij toegang tot www.bdone.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Bdone behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.bdone.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bdone.
Beperkte aansprakelijkheid

Bdone spant zich in om de inhoud van www.bdone.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.bdone.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bdone.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.bdone.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.bdone.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bdone nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bdone.

De inhoud van www.bdone.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

e-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bdone niet toegestaan. Bdone staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Bdone kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Additionele voorwaarden